Çocuk ve gençlerde kanser hastalıkları

Çocuk yaşlarda ve gençlerde kanser hastalıklarına pek ender rastlanır. Bu yaşlarda rastlanan tüm hastalıklarda sadece % 1 oranını kapsamaktadır. Bunlar çocuk ve gençlerdeki tüm hastalıkların sadece %1 kadarını oluşturmaktadır. Buna rağmen kanser hastalıkları, yine de çocuklar ve gençlerde beliren ölümcül hastalıkların en sık görülenidir. Almanya'da her sene 18 yaşına kadarki takriben 2.200 genç hastada ilk defa bu hastalık teşhisi koyulmaktadır. En sık rastlanan kanser hastalıkları arasında lösemi %30 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu takriben % 24 ile merkezi sinir sistemi tümörleri (beyin tümörleri) ve takriben % 14 ile lenfomlar takip etmektedir. Nöroblastom (takriben % 5,5) ve nefroblastom (Wilms tümörü, takriben % 4,2) hastalıkları da kısmen sıkça rastlanan kanser türlerindendir.

Çocuklar, küçük yetişkin insan değillerdir. Bu nedenle çocuklarda beliren kanser hastalıkları, birçok özellikleriyle yetişkinlerde rastlanan kanser hastalıklarından önemli bir farklılık gösterir. Örneğin karsinom çocuklarda ve gençlerde çok nadir (% 1) belirirken, yetişkinlerde ise yeni teşhis edilen hastalıklarda % 90'dan daha fazla bir oranda rastlanır. Bu durum hem hastalık türleri hem de hastalıkların belirme sıklığı, ayrıca tedavi şekli ve prognoz yani gidişat beklentisi için söz konusudur. Çocuklar ve gençler yetişkin hastalara kıyasla daha başarılı tedavi edilebilmektedir.

hastalık Kısa Bilgiler Ayrıntılı Bilgiler Çalışmalar ve veri tabanları
Lösemiler
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) AIEOP-BFM ALL 2017, ALL SCT FORUM Register 2022, ALLTogether, ALL-REZ Beobachtungsstudie, CoALL 2020 Register, EsPhALL2017, Interfant Register, IntReALL HR 2010, IntReAll SR 2010, AIEOP-BFM ALL Register
Akut Miyeloid Lösemi (AML) AIEOP-BFM-AML 2020, AML‐BFM Register 2017, ML-DS 2018, AML Relapsed 2010/01
Miyelodisplastik Sendrom (MDS) EWOG-MDS 2006
Kemik iliği ve kanın yapısı ve görevleri
Lenfomlar
Non-Hodgkin Lenfomu (NHL) B-NHL 2013, CoALL 2020 Register, LBL 2018, NHL-BFM Registry 2012
Hodgkin-Lenfomu GPOH-HD Register, LEaH-Studie
Lenfatik sistemin yapısı ve işlevi
ZNS Tümörleri
Düşük habislikte gliomlar HIT-LOGGIC
Yüksek maligne gliomlar HIT-HGG-2013
Medulloblastom / CNS-PNET I-HIT-MED Registry, HIT-REZ-REGISTER, SIOP PNET 5 MB
Ependimom I-HIT-MED Registry, HIT-REZ-REGISTER, SIOP Ependymom II
Koroid Pleksus Tümörleri CPT-SIOP-Registry
Başka solid tümör
Nöroblastom NB Registry 2016
Wilms Tümörü (Nefroblastom) RANDOMET 2017, SIOP 2001 / GPOH, UMBRELLA
Ewing sarkomu iEwing Registry
Osteosarkom COSS-Register
Yumuşak doku tümörleri CWS-SoTiSaR, CWS-2007-HR
Karaciğer tümörleri Lebertumorregister, PHITT
Retinoblastom Retinoblastom-Register
Nadir görülen tümörler
Pankreas tümörleri Seltene Tumoren-Register
Yutak ve gırtlak tümörleri Seltene Tumoren-Register
Tükürük bezi tümörleri Seltene Tumoren-Register