Başka solid tümör

Image

Diğer solid tümörler

Solid (dayanıklı, kistik olmayan) tümörler sert ve önceleri yerel sınırlı tümörlerdir. Bunlar çeşitli iç organlardan veya organ sistemlerinden kaynaklanabilirler ve iyi veya kötü huylu olabilirler. Tüm kanser hastalıkları içinde, beyin tümörlerinden (merkezi sinir sistemi MSS tümörleri) sonra, çocuklarda ve gençlerde en sıkça rastlanan solid kötü huylu tümörler şunlardır: Sempatik sinir sistemi tümörleri (nöroblastom), rastlanma oranı takriben % 5,5; yumuşak doku sarkomları (özellikle rabdomiyosarkom), takriben % 6; ve böbrek tümörleri (Wilms tümörü), takriben % 4,2. Germinal hücre tümörleri, gözün ağ tabakası tümörleri (retinoblastom), kemik tümörleri (osteosarkom ve Ewing sarkomu) ve karaciğer tümörleri (hepatoblastomlar ve karzinomlar) ise ender rastlanan tümörlerden sayılırlar.

Hasta bilgi yazıları

Burada çocuk ve gençlerde en sık görülen solid tümörler hakkındaki hasta yazılarını bulabilirsiniz. Merkezi sinir sistemi tümörleri burada göz önüne alınmamıştır.

Araştırmalar

Batılı endüstri ülkelerinde solid tümörlü çocukların ve gençlerin çoğu kontrollu araştırmalar kapsamında tedavi edilirler. Halen uygulanmakta olan araştırmalar şunlardır:

Literatür ve çalışma araçları

Burada şu konular hakkında tedavi kılavuzları, tedavi sonrası bakım planları, araştırma literatürü, çek listeleri ve diğer faydalı bilgileri bulabilirsiniz:

Diğer bilgi kaynakları

Burada solid tümörler hakkında mevcut dış kaynaklı (İngilizce) bilgilendirme imkanlarından bazılarını bulabilirsiniz: