Wilms Tümörü (Nefroblastom) ve diğer böbrek tümörleri

Wilms tümörü (nefroblastom) çocukluk ve gençlik çağında en sık görülen böbrek tümörü çeşididir. Diğer böbrek tümörlerine çok nadir rastlanır, iyi veya kötü huylu olabilirler, aşağıdaki yazıda öncelikli olarak Wilms tümörü hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Diğer nadir böbrek tümörlerinden ya bahsedilecek yada bu tümörler başka yerlerde tanımlanacaklardır.

yazar:  Maria Yiallouros, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Norbert Graf, türk tercüman:  Dr. med. Ebru Saribeyoglu, Last modification: 2023/03/16 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e77090

Almanya’da her yıl 100-130 çocuk ve gence böbrek tümörü tanısı konmaktadır. Çocukluk ve gençlik çağında görülen tüm kanser hastalıkları içinde, böbrek tümörleri 0-14 yaş grubunda yaklaşık %5,6’lık bir oranda, 0-17 yaş grubunda ise yaklaşık %4,6’lık bir oranda görülmektedirler. Hastalığa en sık 2-3 yaş arasındaki çocuklarda rastlanmaktadır.

Wilms tümörü olarak da adlandırılan nefroblastom %85’lik bir oranla çocuk ve gençlerde en sık görülen böbrek tümörü çeşididir. Daha nadir olarak, yaklaşık %2-5 görülme sıklığı ile berrak hücreli sarkom (CCSK, ortalama 4 yaşta görülür) ve mesoblastik nefrom (ortalama 1 ay atındaki bebeklerde görülür) hastalığına rastlanır. Böbreğin rabdoid tümörüne genellikle ilk bir yaşta rastlanır ve daha tanı anında akciğer metastazları bulunabilir. Daha nadir olarak 10 yaşından büyük çocuklarda böbrek karsinomları söz konusu olabilir. Sadece bir kaç tane anjiomylipom, böbrek sinovial sarkomu, böbrek yumuşak doku sarkomu ve böbrek Ewing sarkomu görülebilir. Buradan yumuşak doku sarkomları ve Ewing sarkomu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki metinde en sık görülen böbrek tümörü olan nefroblastom, diğer adı ile Wilms tümörü, hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Kaynakça

  1. Erdmann F, Kaatsch P, Grabow D, Spix C: German Childhood Cancer Registry - Annual Report 2019 (1980-2018). Institute of Medical Biostatistics, Epidemiology and Informatics (IMBEI) at the University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz 2020 [URI: https://www.kinderkrebsregister.de/ typo3temp/ secure_downloads/ 42507/ 0/ 1c5976c2ab8af5b6b388149df7182582a4cd6a39/ Buch_DKKR_Jahresbericht_2019_komplett.pdf] ERD2020
  2. Furtwängler R, Graf N: Nierentumoren, in: Niemeyer C, Eggert A (Hrsg.): Pädiatrische Hämatologie und Onkologie. Springer-Verlag GmbH GDeutschland 2006, 2018 2. vollständig überarbeitete Auflage 2018, 441 [ISBN: 978-3-662-43685-1] FUR2018a
  3. Graf N: Nephroblastom (Wilms-Tumor). S1-Leitlinie 025/004 AWMF online 2016 [URI: https://www.awmf.org/ uploads/ tx_szleitlinien/ 025-004l_S1_Nephroblastom_Wilms-Tumor_2016-06-abgelaufen.pdf] GRA2016