Sevgili hastalar ve sevgili veliler!

Aşağıdaki sayfalarda çocuklarda ve gençlerde rastlanan kanser hastalıkları hakkında genel bilgiler sunulmaktadır. Bu çerçevede kanserle ilgili soruları cevaplıyoruz, en güncel bilim seviyesine dayanarak tanı ve tedavi yöntemleri, tedavi sonrası bakım ve rehabilitasyon konularında bilgilendiriyoruz ve bunun yanısıra bilinmeye değer diğer bilgi kaynaklarını ve bağlantı adreslerini sunuyoruz.

Bu suretle hasta çocuklara ve gençlere, onların yakınlarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine ve diğer destekçilere daha etraflı bilgilenmelerini ve sorular sormalarını sağlamak için fikir ve cesaret vermeyi amaçlıyoruz. Ayrıca hastalığın ve genelde yoğun seyreden tedavisinin daha iyi anlaşılmasını ve hep birlikte iyileşme hedefine ulaşılmasını amaçlıyoruz.

Image

Tanı

Burada kanser şüphesi durumunda ve tedavi sürecinde uygulanabilecek muayene metodları hakkında bilgiler sunulmaktadır:

Image

Tedavi

Burada çocukluk ve gençlik çağında görülen kanserlerin tedavisi ile ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz.