Pediatrik onkolojide psikososyal bakım

Bu sayfalar, pediatrik kanser tedavisinde psikososyal bakıma ilişkin giriş niteliğinde bilgiler sunmaktadır. Tedavi süresince (yani tanıdan önce ve sonra, tedavi sırasında ve sonrasında ve tedavi sonrası bakımın bir parçası olarak) psikososyal destek hakkında ayrıntılı bilgiler Almanca olarak mevcuttur.

yazar:  Barbara Grießmeier, Iris Lein-Köhler, editör:  Ingrid Grüneberg, Yayın İzni:  Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji Derneği (PSAPOH) Psikososyal Çalışma Grubu Kalite Güvence Birimi, türk tercüman:  Dr. med. Ebru Saribeyoglu, Last modification: 2024/04/16 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e226138

Çocukluk veya ergenlik çağında yakalanan bir kanser büyük bir yük oluşturmakta ve tüm ailenin günlük yaşamını aylarca değiştirmektedir. Tedavi dönemi tüm güçlerin seferber edilmesini gerektirir ve tüm aile üyelerinin günlük yaşamları için büyük bir zorluktur. Kanser tanısının ilk şokundan ve hastalığın yaşamı tehdit eden doğasıyla yüzleştikten sonra, çoğu aile bir arada durmayı başarır ve böylece hasta çocuklara ve ergenlere tedavi boyunca uygun şekilde eşlik eder.

P1400057GeFamilieundTropfk.JPG

Yakın çevredeki herkes (büyükanne ve büyükbabalar, kardeşler, ebeveynler, hasta çocuk) psikososyal ekipten destek alır.

Psikososyal destek Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki tüm pediatrik onkoloji merkezlerinin tedavi anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır. Hemşireler ve doktor-larla birlikte psikososyal ekiplerin personeli irtibat kişileri, güvenilir yol arka-daşları, rehberler ve destekçilerdir. Tüm tedavi ekibi, hastalara ve ailelerine böylesine yeni ve bazen başlangıçta bunaltıcı olan bir durumla başa çık-malarında yardımcı olmaktadır.

Psikososyal bakım, ailelerin yaşadıkları tüm stresler, duygular ve organizasyon sorunlarıyla baş etmeleri için yalnız bırakılmamaları anlamına gelir.

Almanca web sitelerimizde ebeveynler, hastalar ve diğer ilgili taraflar, pediatrik kanser tıbbında psikososyal bakımın tüm yönleri hakkında bilgi bulabilirler.

Bu bilgiler ebeveynler için yazılmıştır ve

  • kanser şüphesinden tedavi sonrasına kadar olan dönemi kapsar,
  • sıkça sorulan sorulara yanıtlar, zorluklarla başa çıkmak için bilgi ve ipuçları sağlar,
  • tedaviye giden yolda yönlendirme sağlar ve ailelerin hasta çocuklarına nasıl iyi bir şekilde eşlik edip destek olabileceklerine dair öneriler sunar,
  • tedavi eden kurumun psikososyal hizmetlerini anlatır,
  • hastalık sürecinin yan etkileriyle başa çıkmada destek sağlar,
  • kanıtlanmış eylem seçenekleri aracılığıyla ebeveyn yeterliliğini destekler, uygulanabilir çözüm yollarının aranmasına yardımcı olur.

Almanca bilgileri buradan bulabilirsiniz. Diğer dillere otomatik çeviri için bir çeviri programının kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Öte yandan, bu şekilde oluşturulan yabancı dildeki içeriğin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edemeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Kaynakça

  1. Schröder HM, Lilienthal S, Schreiber-Gollwitzer BM, Grießmeier B, Hesselbarth B, Lein-Köhler I, Nest A, Weiler-Wichte LJ Leiss U: Psychosoziale Versorgung in der Pädiatrischen Onkologie und Hämatologie. S3-Leitlinie der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft in der Pädiatrischen Onkologie und Hämatologie (PSAPOH), AWMF online 2019 [URI: https://register.awmf.org/ de/ leitlinien/ detail/ 025-002] SCH2019
  2. Wiener L, Kazak AE, Noll RB, Patenaude AF, Kupst MJ: Standards for the Psychosocial Care of Children With Cancer and Their Families: An Introduction to the Special Issue. Pediatric blood & cancer 2015, 62 Suppl 5:S419 [PMID: 26397836] WIE2015
  3. Kreitler S, Weyl Ben- Arush M, Martin A (eds): Pediatric Psycho-oncology. Psychosocial Aspects and Clinical Intervention. Wiley-Blackwell Oxford Second Edition 2012 [ISBN: 978-1-119-99883-9] KRE2012b