Muayene yöntemleri

yazar:  PD Dr. med. Gesche Tallen, editör:  Maria Yiallouros, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Ursula Creutzig, Dr. med. Ebru Saribeyoglu, türk tercüman:  Sait Kont, Last modification: 2016/03/09 https://dx.doi.org/10.1591/poh.kinderkrebsinfo.untersuchungen

Çocuğunuzda kanser şüphesi varsa, veya kanser tanısı konduysa , tanının kesinleştirilmesi, tedavinin planlanması ve uygulanması amacıyla çeşitli incelemelerin yapılması gerekir.

  • Yeni tanı konulan kanserlerde yapılan tetkikler (primer diyagnostik), hastalığı ve yaygınlığını tam olarak saptamaya ve tedavi planını düzenlemeye yarar.
  • Tedavi boyunca diğer incelemelerin de yapılması gereklidir (seyir kontrolü), örneğin hastalığın tedaviye verdiği cevabı değerlendirmek için veya herhangi bir komplikasyon durumunda.
  • Tedavi bittikten sonra, izlem çerçevesinde çeşitli incelemeler yapılır (tedavi sonrasıkontroller). Bunların hedefi, tedavinin olası yan etkilerini veya hastalığın nüksetme durumunu (tekrarlama) erken saptayabilmektir.

Önemli bilgi: Hasta ile ayrıntılı bir görüşme ve özenli bir fizik muayene sonrası çeşitli tetkikler yapılır.

Aşağıdaki metinde çeşitli muayene yöntemleri hakkında detaylı bilgiler vermek istiyoruz. Bu muayene yöntemlerinin her biri her kanser türünde ve her hastada uygulanmayabilir. Bazı yöntemler ancak belirli bazı hastalıklarda ve özel durumlarda uygulanabilir, diğerleri ise standart olarak ilk tanı ve/veya seyir kontrolü çerçevesinde uygulanır.

Hangi muayenelerin hangi hastalık durumunda standart olarak uygulandığı konusunda detaylı bilgiler, sözü edilen hastalıklara ait metinlerde açıklanmaktadır. Çocuğunuza hangi tanı yöntemlerinin uygulanacağı, tedavi ekibiniz tarafından size detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

Kaynakça

  1. Pizzo PA, Poplack DG (eds): Principles and Practise of Pediatric Oncology. Lippincott Williams & Wilkins Fifth edition 2006 [ISBN: 9780781754927] PIZ2006
  2. Gadner H, Gaedicke G, Niemeyer CH, Ritter J (Hrsg): Pädiatrische Hämatologie und Onkologie. Springer-Verlag 2006 [URI: http://www.springer.com/ medicine/ pediatrics/ book/ 978-3-540-03702-6] GAD2006
  3. Gutjahr P: Krebs bei Kindern und Jugendlichen. Deutscher Ärzte-Verlag Köln 5. Aufl. 2004 [ISBN: 3769104285] GUT2004
  4. Gutjahr P: Krebs? Mein Kind? Leukämie und bösartige Tumoren bei Kindern. S. Hirzel Verlag Stuttgart - Leipzig 2000, 53 [ISBN: 3-7776-0979-X] GUT2000