Image

www.kinderkrebsinfo.de

Pediatrik Onkoloji ve
Hematoloji Birliğinin bilgi platformu

Bu platformda çocuk ve gençlerde kanser ve kan hastalıkları hakkında geniş kapsamlı, güncel ve kalitesi kanıtlanmış bilgiler sunulmaktadır. Bilgiler konudan etkilenen herkese, özellikle hastalara ve yakınlarına, aynı zamanda doktorlara, bilim adamlarına ve çocuk tedavisi alanında çalışanlara yöneliktir. Hedefimiz çocuklarda kanser hastalıkları tedavisi konusunda aktüel düzeyde bilgiler sunmaktır. Bu kapsamda sunulan bilgiler, hastanın kendi doktoru ile veya diğer tedavi personeliyle yapacağı konuşmaların yerini almaktan ziyade, bunları desteklemeyi hedeflemektedir. hakkımızda etraflı bilgi

Quicklinks

Hastalıklar

Bu sayfalarda hastalar ve uzman personel için aşağıda belirtilen konuda hastalığa ilişkin bilgiler sunulmaktadır:

Image

Hastalar ve yakınları için

Kansere bir bakış konusuna ilişkin genel bilgilerimiz: Bu konuya ilişkin tercümeler üzerinde halen çalışılmaktadır.

Doktorlar, bilim
adamları ve diğer uzman personel için
mesleki bilgiler

Çalışma materyalleri, klinik araştırmalarından elde edilen sonuçlar, Pediatrik Onkoloji Uzmanlar Birliğinin araştırmalar listesi.

Kaynak

Image

Alman Çocukluk Çağı Kanser Vakfı, 2009 yılından bu yana hasta bilgilerinin korunması ve geliştirilmesini desteklemektedir.