Lösemiler - Kan Kanseri

Image

Lösemiler

Kan oluşturan sistemin habis hastalıkları

Yılda yaklaşık 650 yeni hasta ve % 30 oranıyla lösemiler Almanya’da çocuk ve gençlerde en sık görülen kanser hastalığıdır. Lösemiler kan oluşturma yerinde yani kemik iliğinde oluşur. Beyaz kan hücrelerinin olgunlaşmamış öncül hücreleri (lökositler), özelliklerini değiştirerek kontrolsüz olarak çoğalırlar. Lenfoblastik ve miyeloid diye iki esas gruba ayrılırlar. Bunlar akut veya kronik seyredebilirler. Çocukluk ve gençlik çağında lösemilerin %95’ten fazlasını akut lösemiler yani çabuk ilerleyen tür hastalıklar oluşturmaktadır.

ALL

Akut Lenfoblastik Lösemi

ALL türü lösemiler, % 80 oranıyla çocuk ve gençlerde en sık rastlanan lösemi kanseri türüdür. Burada bu hastalık ve tedavisi hakkında bilgilendirme metinlerimizi bulabilirsiniz.

AML

Akut Miyeloid Lösemi

AML türü lösemiler, çocuk ve gençlerde rastlanan lösemi kanseri türlerinin % 15 ile 20 kadarını oluşturmaktadır. Burada bu hastalık ve tedavisi hakkında bilgilendirme metinlerimizi bulabilirsiniz.

Araştırmalar

Batılı endüstri ülkelerindeki
lösemili çocuk ve gençlerin çoğu klinik araştırmaları çerçevesinde tedavi edilirler. Güncel aktif araştırmalar:

Literatür
ve Çalışma Araçları

Burada şu konu hakkında ana hatlar, araştırma literatürü, ardıl bakım planları, çek listeleri ve diğer bilgileri bulabilirsiniz:

Diğer Bilgi Kaynakları

Burada lösemiler hakkında dışarıdan bazı diğer bilgi kaynaklarını bulabilirsiniz: