Lenfomlar - Lenfatik dokunun kanser hastalıkları

Image

Lenfomlar

Lenfatik dokunun kanser hastalıkları

Ma­lig­ne lenfomlar lenfatik sistemin hücrelerinden kaynaklanırlar ve esas belirti olarak lenf düğümlerinde şişkinlik (= lenfom) şeklinde görünürler. Almanya'da çocuk ve gençlerde rastlanan kanser hastalıkları içinde lenf düğümleri tümörleri takriben % 14 oranında (senede 300 yeni hastalık vakası) üçüncü sıradadır. Bunlar Hodgkin lenfomları (Morbus Hodgkin) ve Non-Hodgkin lenfomları (Non-Hodgkin-Lymphome, NHL) diye iki büyük gruba ayrılırlar. Bütün vücudu etkilediklerinden dolayı da, sistemik hastalıklardan sayılırlar.

Hodgkin-Lenfomu (M. Hodgkin)

Burada Hodgkin lenfomu ve tedavisi hakkında bilgilendirme metinlerimizi bulabilirsiniz.

Non-Hodgkin Lenfomu (NHL)

Burada Non-Hodgkin lenfomları ve tedavisi hakkında bilgilendirme metinlerimizi bulabilirsiniz.

Araştırmalar

Batılı endüstri ülkelerinde maligne lenfomlu hemen hemen bütün çocuklar kontrollu bilimsel tıbbi araştırmalar çerçevesinde tedavi edilirler. Güncel araştırmalar şunlardır:

Literatür
ve Çalışma Araçları

Burada şu konu hakkında ana hatlar, araştırma literatürü, ardıl bakım planları, çek listeleri ve diğer bilgileri bulabilirsiniz:

Diğer Bilgi Kaynakları

Burada maligne lenfomlar hakkında dışarıdan bazı diğer bilgi kaynaklarını bulabilirsiniz: