Tedavi

Dieses Kapitel informiert über Standard-Behandlungsmethoden bei Krebs im Kindes- und Jugendalter und bietet Informationen, die der Vorbereitung auf die Klinik und der Begleitung während der Behandlungszeit dienen. Thematisiert werden ebenfalls die Behandlung von Rückfällen sowie die Palliativversorgung.

yazar:  PD Dr. med. Gesche Tallen, Maria Yiallouros, editör:  Maria Yiallouros, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Dr. h. c. Günter Henze, türk tercüman:  Sait Kont, Last modification: 2022/04/03 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e1946

Kanserli çocuk ve gençlerin yoğun bir şekilde tedavi edilmeleri gerekir. İyileşme şansları iyi derecededir: Bugün için Almanya‘da kanserli genç hastaların % 80‘den fazlası kanserden sonra hayatta kalabilmektedir. Bazı kanser türlerinde bu oran % 90‘ı bile geçmektedir [ERD2020].

Ancak böyle bir başarı etkili ve aynı zamanda hastayı yormayan, yaşına uygun uzmanca bir tedaviyle mümkün olabilir. Bu çerçevede çocuk onkologu, radyoterapi uzmanları, operatörler, patologlar, çocuk psikologları, bakım personeli, bilim insanları ve diğer birçok uzmanlardan oluşan tedavi ekibinin iyi bir ortak çalışmasını gerektirir.

Bu nedenle Almanya’da çocuk ve genç yaştaki kanserli hastaların tedavisi bu konunun uzmanı spezial büyük kliniklerde gerçekleştirilir. Böyle büyük merkezlerde kanserli genç hastaların tedavisi konusunda uzmanlaşmış tıp personeli hizmet vermektedir ve en modern terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Tedavi ekibinin tüm üyeleri mesleki çalışma gruplarında sürekli olarak biribirleriyle yoğun bir bilgi alışverişi içindedir.

Tedavi ekibi hastalarını ortaklaşa geliştirilen standart terapi planlarına göre ve tedavi iyileştirme araştırmaları çerçevesinde tedavi eder. Bunlar hastaları en güncel bilim seviyesinde tedaviyi hedefleyen kontrollu klinik araştırmalardır. Böyle araştırmalar aynı zamanda tedavi imkanlarını iyileştirmeyi ve geliştirmeyi de hedeflemektedir. İşte bu şekilde sürekli olarak „terapinin iyileştirilmesi“ hedefine gidilir.

Böyle büyük sayıda personelin çalıştığı bir hastane, ardı ardına birçok muayeneler, kanser tedavisi ve buna bağlı birçok işlem, hastada korkulara ve şaşkınlığa yol açabilir. Kanser teşhisini duymak zaten her hastada bir şoka neden olur. Hasta bundan sonraki süreçte birçok bilgiler edinir ve onun çok sayıda uzmanlarla konuşması gerekir. Nihayet hastanın ve ailesinin hayat akışı birden bire değişir. Hasta ne kadar iyi bilgilenirse, daha az korkuya kapılır ve fazla şaşırmaz. Ayrıca konuya yönelik soruları sorabilir ve sunulan yardımlardan faydalanabilir. Bunlar hasta çocuğa ve aile bireylerine yardımcı olabilmek için en uygun yoldur.

Aşağıdaki metinlerde çocuk kanseri tedavisinde en önemli tedavi metodları konusunda ve tedavi iyileştirme araştırmaları hakkında bilgiler sunulmaktadır. Bu suretle ön hazırlık amaçlı ve tedavinize eşlik eden bilgilerle sizleri desteklemeyi hedefliyoruz.

Kaynakça

  1. Niemeyer C, Eggert A (Hrsg): Pädiatrische Hämatologie und Onkologie. Springer-Verlag GmbH Deutschland 2. vollständig überarbeitete Auflage 2018 [ISBN: 978-3-662-43685-1] NIE2018
  2. Gadner H, Gaedicke G, Niemeyer CH, Ritter J (Hrsg): Pädiatrische Hämatologie und Onkologie. Springer-Verlag 2006 [URI: http://www.springer.com/ medicine/ pediatrics/ book/ 978-3-540-03702-6] GAD2006
  3. Gutjahr P: Krebs bei Kindern und Jugendlichen. Deutscher Ärzte-Verlag Köln 5. Aufl. 2004 [ISBN: 3769104285] GUT2004