Nüküs tedavisi

yazar:  Dr. med. Gesche Tallen, editör:  Maria Yiallouros, türk tercüman:  Sait Kont, Last modification: 2017/10/25 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e2122

Prensip olarak her kanser hastalığı ilk tedavide sağlanan remisyon yani has-talığın gerilemesine rağmen her zaman yeniden nüksedebilir. Hastalığın ye-niden belirmesine residif denir. Nüksetmenin sebebi, tedaviye rağmen bazı kanserli hücrelerin muhtemelen telef olmaması ve sadece hücre gelişmesinde bir duraklama devresinde bulunmaları olabilir. İşte duraklayan ve ölmemiş bu hücreler aniden tekrar bölünmeye başlayabilirler.

Köklü bilimsel ve kliniksel araştırmaların neticesinde, bazı hastalık türlerinde muhtemelen telef olmamış kanser hücrelerini moleküler genetik bulgu yönt-emleriyle bulabilmek mümkün olmaktadır. Bu yöntem (minimal rest hastalık diyagnostiği, MRD Diyagnostik) yardımıyla imha edilmemiş kanserli hücre bulunduğu belirlenirse, te. rapi konsepti değiştirilebilir

Residif tedavisi küratif (iyileştirme hedefli) veya palyatif (semptomları hafifletme hedefli) olarak uygulanabilir. Tedavi ve prognoz esas hastalığa ve hastanın genel sağlık durumuna göre planlanır (ilk tedavinin seyri, remisyon süresi, residiflerin sayısı, residifin belirdiği bölge).

Almanya’da çocuk ve gençlerde hastalığın yeniden nüksetmesi durumları genellikle residif tedavi protokolları çerçevesinde tedavi edilir.