Sözlük (Glossar)

Last modification:  2020/10/19

Bu bilgilendirmede kullanılan terimleri içeren tefsirli sözlük

A B Ç D E F G H I K L M N O P R S T Ü V W Y Z    all  

T-lenfositler
Lenfositlerin bir alt grubudur; timüs bezesinde oluşurlar; hücresel immün yanıttan sorumludurlar; virüs ve mantar enfeksiyonlarında önemli bir korunma görevi yerine getirirler ve diğer hücrelerin (örneğin granulositlerin) aktivitelerini yönlendirirler.

tam narkoz syn. narkoz, genel anestezi
hastanın tamamen uyuduğu ve refleks aktivitelerin azalmış olduğu anestezi şekli. Genel anestezi sırasında ağrı, ısı ve dokunma hissi kaybolur. Ameliyat sırasında refleks aktiveteleri ortadan kalktığı için hastanın entübe edilerek (soluk borusuna tüp konarak) solunum cihazına bağlanması gerekir.

tedavi iyileştirme araştırmaları syn. tedavi iyileştirme çalışmaları
Hastaların en iyi düzeyde tedavisini hedefleyen ve aynı zamanda tedavi imkanlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yarayan kontrollü klinik araştırmaları. Terapi iyileştirme araştırmaları bir yandan hastayı iyileştirme şansını arttırmayı hedefler, öte yandan tedaviye bağlı yan ve geç etkilerin azaltılmasını sağlamaya çalışır.

tekrarlama
Residif olmak; iyileştikten sonra bir hastalığın yeniden ortaya çıkması, nüksetmesi.

timus bezi syn. timüs bezi
Tiroid bezinin altında, soluk borusunun önünde bulunan ve lenfatik sisteme ait bir organdır. Vücudun kendine özgü savunma sisteminin bir parçasıdır; çocuk yaştayken savunma sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunur; ergenlikten itibaren küçülür ve önemi azalır.

transfüzyon
bir vericiden elde edilen kan veya kan ürünlerinin (eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu) alıcıya verilmesi

transplantasyon
Doku, organ veya hücrelerin nakledilmesi.

trombosit
kanın pıhtılaşmasından sorumlu kan hücreleridir; bir yaralanma durumunda en kısa sürede kan damarlarını tıkayarak kanamayı durdururlar.

trombositler
Kanın pıhtılaşmasından sorumlu kan hücreleridir; bir yaralanma durumunda en kısa sürede kan damarlarını tıkayarak kanamayı durdururlar.

trombositopeni
kandaki trombosit (kan pulcuğu) sayısının yaşa göre normalin altında olması (mikrolitre kanda 150.000 altında olması). Trombositopeniye bağlı olarak pıhtılaşma bozuklukları ve kanamaya eğilim söz konusu olabilir (örneğin diş eti kanaması, burun kanaması, ciltte kanamalar-peteşiler, morarmalar), ve/veya bir yaralanma sonrası kanamanın uzun süre durmaması gibi. Böyle durumlarda trombosit (kann pulcuğu nakli) tranfüzyonu gerekebilir.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanından örnekler: Trombositopeni bir kan hastalığının örneğin löseminin belirtisi olabilir. Ancak ilaçların yan etkisi sonucu da ortaya çıkabilir (kanser tedavisi çerçevesinde uygulanan kemoterapi veya ışın tedavisinin sonucu olarak).
References: Non-Hodgkin Lenfoma - trombosit

trunkus sempatikus
Omurganın her iki tarafına bir zincir şeklinde yerleşik sinir ağlarıdır; sempatik sinir sisteminin ganglion denilen çok sayıda sinir boğumlarından meydana gelir. Sempatik sinir sistemi, otonom sinir sisteminin bir parçasıdır.

tuberöz skleröz
fakomatozlara ait irsi veya yeni mutasyon sebebiyle beliren arızalı gelişme sendromu. Hastalığın gelişme durumuna göre ciltte değişiklikler, epilepsi(sara), hemen hemen tüm organlarda tümör oluşması şeklinde ortaya çıkan multi sistem arızası. Bunun yanısıra gittikçe artan derecede zihinsel arıza belirtisi. Bu hastalık belirli genlerin, büyük ihtimalle tümör supresor geninin mutasyonu sebebiyle oluşmaktadır.

tümör
Tümör, iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) türleri bulunan urlardır.

tümör belirteçleri syn. tümör markerları
Kann veya diğer vücut sıvılarında tespit edilebilen, düzeyleri arttığında bir tümörun varlığına veya tümörün tekrarladığına işaret edebilen biyolojik madderlerdir (örneğin bazı proteinler). Tümör belirteçleri özellikle hastalığın teşhisi anında vücutlarında belirli bir maddenin normalin üstünde bir miktarda bulunduğu görülen hastalarda, hastalık seyrinin kontrolünde rol oynarlar. Öte yandan tümör belirteçleri bir insanda kanser olup olmadığını tespit etmede pek güvenilir bir dayanak oluşturmazlar, çünkü bu maddeler vücutta doğal olarak bulunmaktadırlar. Ayrıca bu maddelerin vücutta dikkat çekecek kadar yüksek olmaması da kanser olasılığını dışlamaz.

tümör lizis sendromu syn. tümörliz sendromu
Genellikle tümör hücrelerinin büyük miktarda parçalanması veya örneğin bir kemoterapi sonrasında çok sayıda tümör hücresinin birden telef olması sebebiyle oluşan bir metabolizma değişikliğidir. Serum içinde üre asidi, potasyum ve fosfat konsantrasyonunun artması ve kalsiyum konsantrasyonunun azalması şeklinde belirtileri vardır; akut böbrek yetmezliğine sebep olabilir.

Turcot sendromu
Nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır. Sıklıkla mide bağırsak bölgesinde adenomlar ve beyin tümörlerine (medulloblastom, glioblastom)
References: glioblastom - Medulloblastom