Sözlük (Glossar)

Last modification:  2020/10/19

Bu bilgilendirmede kullanılan terimleri içeren tefsirli sözlük

A B Ç D E F G H I K L M N O P R S T Ü V W Y Z    all  

idrar
Böbreklerde süzülüp idrar yollarından dışarı atılan bir vücut sıvısıdır. Vücutta örneğin sıvı miktarını, elektrolit dengesini ile asit-baz dengesini ayarlar. Vücudumuz metabolizma artıkları ve ilaç artıkları gibi artık gereksinim duyulmayan maddeleri idrar yoluyla dışarı atar. İdrar tahlili, vücudun iç organlarında var olan çeşitli arızalar ve düzensizlikler konusunda işaretler verebilir.

idrar torbası kateteri syn. sonda
idrar torbasının altındaki bir bölgedeki idrar akışını sağlamak için tek seferlik veya uzun süreli kullanılabilecek gereç

immün
Koruma altında, etkilenmeyen, örneğin hastalık tetikçilerinden etkilenmeyen

immunhistolojik syn. immunhistokimyasa
İmmunhistolojik veya immunhistokimayasal yöntemlerle işaretlenmiş antikorlar (örneğin boya maddeleri ile) proteinler, diğer hücre ve doku yapıları görünür hale getirilir.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanından örnekler: Immunhistokimya (IHK) kanswr hastalıklarının tanısında önemli rol oynar.
References: antikor - histolojik

immünolojik
Vücudun savunma sisteminin yapısını ve fonksiyonları (immün sistemi) ile ilgili; organizmaya yabancı ve vücuda özgü madde ve dokuları tanıma ve bunlarla mücadele mekanizmasını içerir.

immunoterapi
Tümör ile veya diğer hastalıklarla savaşılabilmesi veya bu hastalıklara direnç oluşturulması için bağışıklık sisteminin etkilendiği tedavi yöntemi
References: tümör - bağışıklık sistemi

indikasyon
Bir hastalık veya tıbbi durumla ilgili olan ve ilgili kişinin bilgilendirilmesini şart kılan belirli muayne ve tedavi metodlarının uygulanma sebebi.

infüzyon
Genelllikle bir damar kateteri yoluyla uzun süreli olarak sıvıların serum şeklinde vücuda zerk edilmesi. İnfüzyon vücuda örneğin su, elektrolit, protein ve/veya ilaçların yoğun bir terapi çerçevesinde verilmesinde kullanılır.

intratekal
sinir suyu kanalının / likör alanının içine doğru; Bu kanal, beyin-omurilik sıvısını (likör) içerir.

intratekal kemoterapi uygulaması
Beyin omurilik sıvısının bulunduğu spinal kanal içine (omurga kanalı içine) hücre büyümesini engelleyen ilaçların (sitostatik ilaçlar) verilmesi işlemi

intravenöz
damar içine

ışın tedavisi syn. radyoterapi
kötü huylu bazı hastalıkların iyonize edici ışınlar yardımıyla kontrollü tedavisi.

iskelet sintigrafisi
Radyoaktif işaretlenmiş maddelerin zerkedilmesi yardımıyla iç organların veya dokuların içini görüntüleyen ve bunların fonksiyonlarını yani aktivitelerini görülebilir hale getiren bir nükleer tıp muayene yöntemidir; görüntüleme örneğin bir röntgen filmi üzerinde gerçekleşebilir. Bu suretle elde edilen siyah beyaz resimlerin kaydedilip incelenebilir hale getirilmesine sintigram denir. Muayene edilecek organa ve zerkedilecek kimyasal maddeye bağlı olarak değişik sintigrafi çeşitleri bulunmaktadır.