Sözlük (Glossar)

Last modification:  2020/10/19

Bu bilgilendirmede kullanılan terimleri içeren tefsirli sözlük

A B Ç D E F G H I K L M N O P R S T Ü V W Y Z    all  

ventrikel drenajı syn. ventrikül drenajı
dış ventrikül drenajı:beyin ventrikülleri içinde aşırı şekilde birikmiş olan beyin omrilik sıvısının dışarıya boşaltılması için yapılan küçük bir cerrrahi girişimdir

ventrikulo-peritoneal shunt (sant)
şant (ventilasyon sistemi olan bir boru sistemi). Aşırı miktardaki beyin omurilik sıvısını beyin ventriküllerinden kalbin atrium damarlarına aktaran sistem. Örneğin beyin tümörüne bağı olarak gelişen hidrosefalinin (beyinde su toplanması) tedavisinde kullanılır.

virüs
Virüsler kendine has metabolizması bulunmayan enfeksiyonlu hastalık partikelleridir ve taneciklerdir; çoğalabilmek için konak hücrelere ihtiyaç duyarlar; bu hücrelere çoğu zaman hastalık tetikleyici olarak etki ederler ve onları enfeksiyonlara yol açarlar.

virüsler
Kendine has metabolizması bulunmayan enfeksiyonlu hastalık partikeli. Çoğalabilmek için konak hücreye ihtiyaç duyar; buna çoğu zaman hastalık tetikleyici olarak etki eder ve enfeksiyonlara yol açar (Latince virüs, zehir veya sümük, ifrazat anlamındadır).

vitaminler
organizmada hayati öneme sahip görevleri olan, ancak vücut tarafından üretilemeyen, bu nedenle sürekli ve düzenli olarak besinlerle alınması gereken maddeler