Sözlük (Glossar)

Last modification:  2020/10/19

Bu bilgilendirmede kullanılan terimleri içeren tefsirli sözlük

A B Ç D E F G H I K L M N O P R S T Ü V W Y Z    all  

yatılı hasta
Buradaki anlamı: Bir hastane veya klinikte hastayı tıbbi tedavi amacıyla yatırmak.

yüksek doz kemoterapi syn. yüksek dozajlı kemoterapi
Kanserli hücrelerin hepsini imha etmek hedefiyle hücre büyümesini frenleyici bir veya birden fazla ilacın (sitostatiklerin) yoğun ve yüksek bir dozajda vücuda zerkedilmesi. Bu işlem esnasında kemik iliğindeki kan oluşturma sistemi de bundan zarar gördüğünden, bu tedavinin ardından hastanın kendisinden alınan (otolog) veya bir bağışçıdan alınan (allogen) kan kök hücrelerinin nakli gerekmektedir.

yumuşak doku sarkomu
Yumuşak dokudan, bağ dokusundan, yağ dokusundan, kas dokusundan, veya perifer sinir sisteminden kaynaklanan kötü huylu bazı hastalıklardır. çocuklarda ve gençlerde rastlanan kötü huylu hastalıkların % 7 kadarını oluştururlar. Bu yaş grubundaki hastalarda en sık rastlanan yumuşak doku sarkomu, rabdomiyo sarkomudur.