Sözlük (Glossar)

Last modification: 2023/08/16 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e8939

Bu bilgilendirmede kullanılan terimleri içeren tefsirli sözlük

A B C D E F G H I K L M N O P R S T Ü V W Y Z    all  

yatılı hasta
Buradaki anlamı: Bir hastane veya klinikte hastayı tıbbi tedavi amacıyla yatırmak.

yüksek doz kemoterapi syn. yüksek dozajlı kemoterapi
Kanserli hücrelerin hepsini imha etmek hedefiyle hücre büyümesini frenleyici bir veya birden fazla ilacın (sitostatiklerin) yoğun ve yüksek bir dozajda vücuda zerkedilmesi. Bu işlem esnasında kemik iliğindeki kan oluşturma sistemi de bundan zarar gördüğünden, bu tedavinin ardından hastanın kendisinden alınan (otolog) veya bir bağışçıdan alınan (allogen) kan kök hücrelerinin nakli gerekmektedir.

yumuşak doku
Yumuşak dokular (İngilizce: soft tissue) bağ, yağ ve kas dokularının yanı sıra kan damarları ve periferik sinirlerin dokusunu (beyin ve omurilik hariç tüm sinir sistemi) içerir. Dolayısıyla yumuşak dokular, destek dokusu (kemik ve kıkırdak) haricinde vücudun epitelyal olmayan tüm dokularını içerir. Diğer vücut bölümlerini ve organları birbirine bağlar, destekler ve çevrelerler.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanından örnekler: Yumuşak doku tümörleri olarak adlandırılan yumuşak dokuların kötü huylu tümörleri, çocuklarda ve ergenlerde en sık görülen solid tümörler arasındadır.
References: periferik sinir sistemi - solid tümör - sinir sistemi

yumuşak doku sarkomu
Yumuşak dokudan, bağ dokusundan, yağ dokusundan, kas dokusundan, veya perifer sinir sisteminden kaynaklanan kötü huylu bazı hastalıklardır. çocuklarda ve gençlerde rastlanan kötü huylu hastalıkların % 7 kadarını oluştururlar. Bu yaş grubundaki hastalarda en sık rastlanan yumuşak doku sarkomu, rabdomiyo sarkomudur.