Suni beslenme

yazar:  Maria Yiallouros, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Dr. h.c. Günter Henze, türk tercüman:  Sait Kont, Last modification: 2018/05/22 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e67772

Dengeli, düzenli ve gereken bütün gıda maddelerini içeren bir beslenme kanser hastaları için çok önemlidir. Ama sıkça hallerde kemoterapiveya radyoterapi sebebiyle ve hastalık sebebiyle de gıda alınması ancak kısıtlı gerçekleşir [SKO1997].

Bunun sebepleri örneğin bulantı, iştahsızlık ve/veya üst sindirim yollarındaki mukoza iltihapları olabilir. Bu iltihaplar yutkunma zorluklarına ve ağrılara yol açabilir. İştahsızlık ve tat alma hissinde değişiklik de tek yönlü bir beslenmeye sebep olabilirler. Kusma, kısıtlı sindirim ve ishal olayları da yukarıdaki etkenlerin yanısıra gıda kaybına yol açarlar.

Çocuklarda ve gençlerde büyüme devresinde olduklarından dolayı zaten gıda ihtiyacı büyüktür. Çocuk ve genç hastalarda kilo kaybı ve aşırı zayıflık (kaheksi) yoğun kemoterapi devrelerinde sıkça hallerde ek komplikasyonlara yol açar. Kilo kaybı belirli bir sınıra kadar tolere edilebilir. Çocuklar bir kemoterapiden sonra dinlenme devresinde kısmen kısa sürede toparlanır ve kilo alabilirler.

Öte yandan bazı hastalarda komplikasyonlar ve kilo kaybı tolere edilemeyecek kadar çok olabilir. Bu nedenle böyle hastalara geçici olarak parenteral yani suni beslenme gerekir: Bu işlemde hastaya bir toplardamardan, genellikle zaten takılı bulunan merkezi toplardamar kateteri üzerinden, bir infüzyon çözeltisi verilir. Bu çözeltide hastanın gereksinim duyduğu bütün gıda maddeleri bulunur (karbonhidratlar, proteinler, yağlar, icabında mineraller, vitaminler ve elementler). Bu gıdayı alan hasta, genellikle bir sonraki kemoterapi seansını daha kolay tolere eder [AND1998].