Kemiklerin yapısı ve işlevleri

yazar:  Dr. med. habil. Gesche Tallen, editör:  Maria Yiallouros, türk tercüman:  Dr. med. Ebru Saribeyoglu, Last modification: 2022/10/02 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e121036

İnsan vücudu, 200'den fazla farklı kemikten oluşan bir iskelet tarafından içeriden desteklenir. Her kemik, vücutta nerede olduğuna ve hangi işlevi yerine getirdiğine bağlı olarak farklı şekildedir.

Kemiklerin işlevleri çok çeşitlidir:

  • Kemikler vücudun tüm hareketlerinde yer alırlar. Kasların, bağların, eklemlerin ve kemiklerin birlikte işbirliği ile hareket edebiliriz.
  • Kemikler içorganlarımızı korur: örneğin kafatası kemikleri beyni, kaburgalardan meydaba gelen göğüs kafesi kalp ve akciğeri korur.
  • Ayrıca kırmızı kemik iliği içinde al ve akyuvarlar ve kan pulcukları yapılır. Kemikiliği kan yapımından sorumludur.
  • Kemik ayrıca kalsiyum ve fosfor deposu olarak önemli bir işleve sahiptir ve bu minerallerin metabolizmasında önemli bir rol oynar.

Yetişkinlerde iskelet sistemi ağırlıklı olarak kemiklidir, büyümekte olan çocuklarda ve ergenlerde ise yaşa bağlı olarak daha fazla veya daha az oranda kıkırdak dokusu içerir. Çünkü: İskeletin daha sonra neredeyse tamamen kemikli bölümlerinin çoğunluğu orijinal olarak kıkırdaktır. Gelişim sırasında kademeli olarak iskeletin kemikli kısımlarına dönüşürler.

İskelet büyümesi sırasında kıkırdağın kemikle yer değiştirmesi embriyoda (yaklaşık annekarnında altıncı haftadan itibaren) başlar ve yaşamın 20. yılına kadar devam eder. Bu kemikleşme için birçok hücre bölünmesi gereklidir. Bu nedenle zaman zaman bazı şeylerin ters gitme olasılığı vardır, örneğin genetik bilginin yanlış aktarılması veya genetik bilginin kaybolması gibi. Bir hücre nin kötü huylu değişimi (dejenerasyonu) ve bir kemik tümörü gelişimi bunun sonucu olabilir.

"Osteosarkom" klinik tablosunu ve ilgili güncel tedavi stratejilerini daha iyi anlayabilmeniz için, bu bölümde kemiklerimizin nasıl yapılandırıldığı ve nasıl çalıştıkları hakkında kısa bir genel bakış vermek istiyoruz. Aşağıdaki bölümün tam olması amaçlanmamıştır, ancak yalnızca kemik teorisinden bazı genel bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.