Kemiklerin şekli

yazar:  Dr. med. habil. Gesche Tallen, editör:  Maria Yiallouros, türk tercüman:  Dr. med. Ebru Saribeyoglu, Last modification: 2022/10/02 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e121045

Insan kemikleri dış şekline göre üç ana grupda toplanır:

  • Uzun kemikler: Uzun kemiklere ayrıca uzun boru kemikler de denir, çünkü kemik iliği ile dolu geniş bir boşluğa (ilik boşluğu olarak adlandırılır) sahiptirler. Uzun kemikler, karpal ve tarsal kemikler hariç, öncelikle serbest uzuvların tüm kemiklerini içerir. Uzun kemikler veya boru kemikler örneğin üst kol, uyluk, önkol ve alt bacak kemikleridir.
  • Kısa kemikler: Kısa kemikler, omurları, karpal ve tarsal kemikleri ve kafatasının kısımlarını içerir.
  • Yassı kemikler: Sternum, skapula ve kaburgalar yassı kemiklerdir.

Bilinmesinde yarar var: Osteosarkomlar, hastaların yaklaşık yarısında en hızlı büyüyen uzun boru kemiklerin büyüme kıkırdağında (metafiz) görülürler. Bu yüzden sıklıkla öncelikle diz eklemi bölgesindeki femur veya tibiayı tutarlar, aynı zamanda omuz eklemi bölgesindeki üst kol kemiğinde de gelişebilirler.