Kemiklerin şekli

yazar:  Dr. med. habil. Gesche Tallen, türk tercüman:  Dr. med. Ebru Saribeyoglu, Last modification: 2022/10/21 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e121089

Insan kemikleri dış şekline göre üç ana grupda toplanır:

  • Uzun kemikler: Uzun kemiklere ayrıca uzun boru kemikler de denir, çünkü kemik iliği ile dolu geniş bir boşluğa (ilik boşluğu olarak adlandırılır) sahiptirler. Uzun kemikler, karpal ve tarsal kemikler hariç, öncelikle serbest uzuvların tüm kemiklerini içerir. Uzun kemikler veya boru kemikler örneğin üst kol, uyluk, önkol ve alt bacak kemikleridir.
  • Kısa kemikler: Kısa kemikler, omurları, karpal ve tarsal kemikleri ve kafatasının kısımlarını içerir.
  • Yassı kemikler: Sternum, skapula ve kaburgalar yassı kemiklerdir.