99mTc-İskelet sintigrafisi

yazar:  PD Dr. med. Gesche Tallen, editör:  Maria Yiallouros, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Dr. h. c. Günter Henze, Dr. med. Ebru Saribeyoglu, türk tercüman:  Sait Kont, Last modification: 2015/11/06 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e2032

iskelet sintigrafisi kanser tedavisinde en sık kullanılan nükleer tıp görüntüleme yöntemlerinden biridir. Çocuk ve genç kanserli hastalarda tanısal amaçlı olarak özellikle kemik metastazlarının bulunup bulunmadığını tespit etmek için kullanılır.

tümörlü dokuyu tespit edebilmek için önce hastaya bir damar üzerinden bir fosfat‎ bileşimine eklenmiş radyoaktif Technetium‎ (99Tc) maddesi verilir.

Fosfat kemiklerin temel elementlerinin doğal bir parçasıdır. Bu nedenle fosfata bağlı Technetium özellikle yoğun kemik madde değişimi yani kemik metabolizması olan yerlerde toplanır. Sağlıklı çocuklarda yoğun kemik madde değişimi örneğin eklemlerde kemik büyüme noktalarında gerçekleşir. Yoğun kemik madde değişimi, iskelet hastalıklarında yani örneğin kemik iltihapları, kemik metastazları veya kemik tümörleri durumunda da ortaya çıkar.

Radyoaktif ışınları tespit eden bir kamera, bunun sonrasında şüpheli alanları da bulur. Radyoaktif ışınlar çok kısa sürede kendiliğinden söner.

Her nükleer tıp tetkikinden önce hasta (18 yaşından küçükse) ve yakınları röntgen ve radyoterapi konusunda uzman bir doktor tarafından (nöroradyolog, çocuk radyologu, nükleer tıp uzmanı) tetkikin gerekleri ve nasıl gerçekleşeceği konusunda etraflı bir şekilde bilgilendirilir. Çocuğun veya gencin velisine bilgilendirme yapılmadan ve gerekli yazılı onamlar alınmadan tetkik yapılmaz.