I123-mIBG-Sintigrafisi

yazar:  PD Dr. med. Gesche Tallen, editör:  Maria Yiallouros, Yayın İzni:  Prof.Dr. med. Dr.h.c. G. Henze, Dr. med. Ebru Saribeyoglu (türk.), türk tercüman:  Sait Kont, Last modification: 2015/11/06 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e98570

I123-mIBG-Sintigrafisi bir nükleer tıp görüntüleme yöntemidir. Bu teknik özellikle sempatik sinir sistemindeki tümörlerin tanısında kullanılmaktadır [bakınız sempatik sinir sistemi].

Çocuk ve genç hastalarda sempatik sinir sistemi tümörleri denince akla özellikle nöroblastom ve feokromositom ve bunların metastazları gelir.

Sempatik sinir sistemi tümörleri katekolamin üretebilirler. Vücudun kendine özgü ürettiği katekolamin maddesiyle kimyasal bileşimi bakımından akraba olan ve „meta-Iodobenzlyguanidin“ (kısaca: mIBG) diye adlandırılan bir madde bulunmaktadır. İşte bu madde burada söz konusu olan tetkikte kullanılır. mIBG maddesi özellikle katekolamin üreten tümörlerde toplanma özelliğine sahiptir.

MIBG maddesine zayıf radyoaktif iyot (iyot izotopu I123) bağlı olduğundan bu maddeyi emen tümörlü hücreler, radyoaktif sinyal verir. Tümörün verdiği sinyaller özel bir kamera tarafından tespit edilerek resim haline dönüştürülür.

Her nükleer tıp tetkikinden önce hasta (18 yaşından küçükse) ve yakınları röntgen ve radyoterapi konusunda uzman bir doktor tarafından (nöroradyolog, çocuk radyologu, nükleer tıp uzmanı) tetkikin gerekleri ve nasıl gerçekleşeceği konusunda etraflı bir şekilde bilgilendirilir. Çocuğun veya gencin velisine bilgilendirme yapılmadan ve gerekli yazılı onamlar alınmadan tetkik yapılmaz.

Yukarıda belirtilen görüntüleme yöntemi çocuklarda kanser tedavisinde özellikle nöroblastom hastalığında tanı amacıyla kullanılır.