Octreotid-Scan (Somatostatinreseptör-Sintigrafisi)

yazar:  PD Dr. med. Gesche Tallen, editör:  Maria Yiallouros, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Ursula Creutzig, Dr. med. Ebru Saribeyoglu, türk tercüman:  Sait Kont, Last modification: 2015/11/06 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e30503

Octreotid-Scan (Somatostatinreseptör-Sintigrafisi, Octreoscan) tümörve metastazların görüntülenmesine yarayan özel bir nükleer tıp görüntüleme yöntemidir. (nükleer tıp).

Bu tetkikte hastaya damardan somatostatin benzeri bir madde verilir (örneğin radyoaktif Octreotid veya Indium-111-Pentetreotid). Bu madde kan dolaşımı üzerinden vücudun belirli bölgelerine ulaşır ve orada somatostatin resöptörleri diye adlandırılan belirli reseptörlere yerleşir.

Somatostatin vücuda özgü ve birçok görevi yerine getiren büyük bir proteindir (peptid). Görevlerinden biri merkezi sinir sistemiiçin elçi maddesi olmaktır.(nörotransmitter). Somatostatin reseptörleri beynin çeşitli bölgelerinde bulunur, örneğin hipotalamus, büyük beyinzarı ve beyin kökünde. Bu reseptörler ayrıca embriyonal tümörlerde de bulunur. Radyoaktif madde somatostatin reseptörleri olan yerlerde toplanır ve orada ışın saçar. Bu ışınlar özel bir kamera tarafından (gama kamerası) algılanır ve görüntülenir.

Her nükleer tıp tetkikinden önce hasta (18 yaşından küçükse) ve yakınları röntgen ve radyoterapi konusunda uzman bir doktor tarafından (nöroradyolog, çocuk radyologu, nükleer tıp uzmanı) tetkikin gerekleri ve nasıl gerçekleşeceği konusunda etraflı bir şekilde bilgilendirilir. Çocuğun veya gencin velisine bilgilendirme yapılmadan ve gerekli yazılı onamlar alınmadan tetkik yapılmaz.