Manyetik rezonans tomografisi (MRT)

yazar:  PD Dr. med. Gesche Tallen, editör:  Maria Yiallouros, Yayın İzni:  Prof.Dr. med. Dr.h.c. G. Henze, Dr. med. Ebru Saribeyoglu (türk.), türk tercüman:  Sait Kont, Last modification: 2015/11/06 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e2026

Manyetik rezonans tomografi (MRT) tekniğiyle elde edilen kesit resimleri ilk bakışta bilgisayarli tomografi (BT) yardımıyla elde edilen kesit resimlerine benzer. Ama tamamen değişik bir teknik prensip söz konusudur: Röntgen tekniği yerine burada ışınlarla değil, aksine sadece manyetik dalgalarla işlem görülür.

MRT yöntemi özellikle vücudun yumuşak doku kısımlarında kesin tanı konulmasında yardımcıdır. Bu özelliğiyle MRT bilgisayarlı tomografiye faydalı ve yardımcı bir tekniktir. MRT tekniği özellikle beyin tümörlerinin teşhisinde kullanılır.

Bu tetkikte hastanın etrafında büyük bir mıknatıs bulunur. Bu mıknatıs bütün hücre çekirdeklerini geçici olarak belirli bir manyetik yöne çevirir. Bu hücre çekirdeklerine radyo dalgaları şeklinde enerji verilir. Dokunun türüne göre bu enerji „yutulur“ (absorbe edilir) ve bu suretle bir rezonans görüntüsü yani resmi oluşur.

Bu bilgiler bir bilgisayar tarafından çeşitli diyagonal veya uzunlamasına resimler haline dönüştürülür. Bu kesit resimleri yardımıyla ilgili vücut bölgesi ve hatta o bölgelerin damarla beslenmesi bile incelenebilir (manyetik rezonans anjiyografi).

Tümör teşhisinde belirli durumlarda, örneğin bir ameliyat sonrası canlı tümörlü dokuyu diğer dokulardan ayırt edebilmek gerektiğinde, damardan bir kontrast maddenin verilmesi gerekir. Kontrast madde ya bir merkezi damar kateteri üzerinden (bir merkezi damar kateteri örneğin Broviac kateteridir) veya el veya koldaki küçük bir damardan (perifer) hastaya acı vermeden verilebilir. Manyetik rezonans tomografisi MRT ağrı verici değildir ve ışınlama yükü söz konusu değildir. Bu tetkik uzun sürer ve hasta bu işlem sırasında dar ve bayağı sesli çalışan bir cihazın içinde hareketsiz durmak zorundadır.

Manyetik rezonans tomografisi MRT ağrı verici değildir ve ışınlama yükü söz konusu değildir. Bu muayene uzun sürer ve hasta bu muayene esnasında dar ve bayağı sesli çalışan bir cihazın içinde hareketsiz durmak mecburi-yetindedir.

Bu nedenle çocukların çoğu MRT aletini sevmezler. Sıklıkla MRT çekimi sırasında çocuklara narkoz (anestezi) veya müsekkin (sakinleştirici) verilir. Günümüzde artık büyük tedavi merkezlerinde çocuklara uygun tetkik odaları ve MRT cihazları bulunmaktadır. Buralarda MRT tetkiki çocuklar için artık daha kolay gerçekleşmektedir.

MRT daima radyoloji uzmanı bir doktorla yani bir radyologla ve tedavi ekibiyle birlikte değerlendirilir. Hayati tehlike arz eden acil durumlar haricinde 18 yaşından küçük çocuk ve gençlerde MRT tetkiki ancak radyolog tarafından bilgilendirme yapıldıktan ve çocuğun veya gencin velisi yazılı olarak onam verdikten sonra uygulanır.