Kemik iliği muayenesi

yazar:  PD Dr. med. Gesche Tallen, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Dr. h.c. Günter Henze, Last modification: 2016/11/08 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e2008

Bir kanser hastalığının teşhisi için kemik iliğimuayenesi gerekli olabilir. Bu muayene esnasında kemik iliği muayenenin amacına bağlı olarak hücresel ve histolojik özelliklerine ve sıkça hallerde moleküler genetik ve immünolojiközellikleri açısından incelenir.

Kemik iliği muayenesi özellikle şu durumlarda gerçekleştirilir:

  • İlk diyagnoz çerçevesinde lösemive lenfomhastalık sınıfının belirlenmesinde (klasifikasyon) ve hastalık sürecinin izlenmesinde bir tedavi esnasında ve sonrasında hastalık gelişmelerinin (hastalık gidişatında) tesbitinde.
  • Çeşitli solid tümörlerin oluşup oluşmadığı veya kemik tümöründe metastaz bulunup bulunmadığının tesbitinde, diyagnoz ve hastalık evresinin belirlenmesinde.

Kemik iliği, bir kemik iliği ponksiyonuveya ender hallerde bir kemik iliği biyopsisi uygulanarak elde edilir. Aşağıda kemik iliği numunesi alınmasına dair bilgiler sunulmaktadır.