Evoze potansiyelin ölçülmesi

yazar:  Maria Yiallouros, PD Dr. med. Gesche Tallen, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Ursula Creutzig, Last modification: 2016/11/11 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e49202

Evoze potansiyelinin ölçülmesi, elektroensefalografi (EEG) muayenesi çerçevesinde beyin aktivitesinin özel bir şekilde ölçümüdür. merkezi sinir sistemiiçinde bir tümörşüphesi durumunda önem taşımaktadır.

Bu muayene esnasında EEG sinyalleri algılanırken hastanın çeşitli his organları uyarılır, örneğin ses sinyalleriyle işitme hissi, cilde dokunularak dokunma hissi, çeşitli resim ve örnek göstererek ve flaşlarla ışık saçarak görme hissi uyarılır.

Uyarıyla sebep olunan sinyal (evoze potansiyeli) elektroensefalogramüzerinde görüntülenir. Elde edilen sinyaller, uyarılan his organına bağlı olarak adlandırılır. Buna bağlı olarak „akustik evoze potansiyeli“ (AEP), dokunmayla elde edilen sinyallerde „somato-sensibel evoze potansiyeli“ (SSEP) veya gözle ilgili sinyallerde „vizüel evoze potansiyel“ (VEP) terimleri kullanılır.

Merkezi sinir sisteminin hatları bir tümör sebebiyle kesilmişse, yukarıda belirtilen potansiyeller karakteristik bir değişiklik gösterebilirler. Bu suretle hastalığın beyin veya omurilikiçinde yer alıp almadığı hakkında bir kanaat elde edilir.

Akustik evoze ve somato-sensibel evoze edilen potansiyeller, kafatası arka çukurunda [kafatası arka çukuru‎] ve omurilik tümörlerinde, örneğin hastalık gidişatını tesbitte önem taşır. Vizüel evoze potansiyel ölçümü, özellikle görme siniri alanındaki tümörlerde bir önem taşımaktadır.