Kalbin ultrasonla muayenesi (ekokardiyografi)

yazar:  Maria Yiallouros, PD Dr. med. Gesche Tallen, Last modification: 2016/11/08 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e30772

Bazı durumlarda ameliyat metoduna bağlı olarak bir operasyon yani ameliyat öncesinde kalbin ultrasonla muayene edilmesi uygundur. Bu muayene ekokardiyografi diye adlandırılır.

Ekokardiyografi ile kalbin gücü, kalp kapakçıklarının konumu ve kalp kasının duvar kalınlığı hakkında bir kanaat elde edilir. Bu muayene özellikle kalp kaslarında bir arıza veya kalp iltihabı şüphesi varsa büyük önem taşır. Bunun yanısıra mekezi toplardamar kateterinin (merkezi toplardamar kateteri) konumu incelenip tespit edilebilir.

Özel bir muayene şekli: Transösofageal ekokardiyografi (TEE)

Transösofageal ekokardiyografi (TEE), değişik bir ekokardiyografi yöntemidir. Buna yutkunma ekosu da denilebilir. Bu yöntem örneğin bazı merkezi sinir sistemi tümörü (MSS tümörü) hastalarında, kafatasının arka çukurunda tümör bulunan hastalarda uygulanır. Bu tümörler arasında küçük beyin tümörleri, arka beyin kökü tümörü veya dördüncü beyin ventrikeli tümörü bulunmaktadır.

Bu muayene hasta oturmuş vaziyetteyken yapılır. Muayene amacıyla üzerinde bir ses alıcısı yerleştirilmiş bir endoskop aleti hastanın yemek borusuna sokulur. Bu muayene yöntemi hakkında daha etraflı bilgiler için merkezi sinir sistemi tümörlerine ilişkin bilgi metinlerimize ulaşmak için buraya tıklayınız.