Elektrokardiyografi (EKG)

yazar:  PD Dr. med. Gesche Tallen, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Ursula Creutzig, Last modification: 2016/11/08 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e30770

Bu muayenede kalbin elektrik akımlarını gösteren bir diyagram üzerinde (Elektrokardiyogram) bütün kalp kas liflerinin elektriksel aktivitelerini ekran ve kağıt üzerinde zamana bağlı olarak göstermek ve görüntülemek mümkündür. Elektriksel aktiviteler vücut yüzeyine yerleştirilen elektrotlar vasıtasıyla algılanır. Bu suretle kalbin elektriksel hareketleri görüntülenir.

Elektrokardiyografi muayenesi yardımıyla kalbin özelliklerini ve hastalıklarını (örneğin kalp ritim bozuklukları veya kalp kaslarında yara izi) tespit etmek mümkün olmaktadır.