Solid tümör nedir?

yazar:  PD Dr. med. Gesche Tallen, editör:  Maria Yiallouros, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Dr. h.c. Günter Henze, Dr. med. Ebru Saribeyoglu, türk tercüman:  Sait Kont, Last modification: 2015/10/28 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e1824

Tümör (tümör) kelimesi latinceden gelmektedir ve şişkinlik veya ur demektir. Bu kelime şişkinliğin veya urun özellikleri konusunda birşey ifade etmez. Tümör kelimesi sert ve dayanıklı (solid), belirli bir yerde büyüyen, vücuda özgü, olgunlaşmış (ayrışmamış) doku anlamına gelmektedir. Bu doku bazen doğmamış çocuğun dokuları gibi ilkel ve olgunlaşmamış (embriyonal) türden olabilir.

Tıp dilinde tümörler türlerine göre değişik adlar alırlar. Bu adlar genellikle latinceye dayanılarak verilir. Bu çerçevede kelimenin sonuna gelen "-om" hecesi tümör anlamında kullanılır. Kelimenin yine genellikle latince olan ilk heceleri ise, şişkinliğe neden olan dokunun isminden ibarettir. Örneğin "Lipom" kelimesi „yağ dokusunda şişkinlik“ anlamına gelir; „osteom“ ise „kemik tümörü“ anlamına gelir.

Solid tümörler iyi veya kötü huylu olabilir:

İyi huylu (benign) solid tümörler kanser değildir! Bunlar yavaş büyür, yayılımları sınırlıdır ve genellikle bir kapsülle çevrili olduklarından komşu dokularla doğrudan bağlantıda değildirler. Solid tümörler kardeş tümör (metastaz) oluşturmazlar. İyi huylu tümörler bazen kendiliklerinden küçülüp kaybolabilirler veya büyümeleri durabilir. Ama solid tümörler kötü huylu tümörlerin ön basamağı da olabilirler.

Kötü huylu (malign) solid tümörlerkanser sayılırlar. Kötü huylu bir tümör, oluştuğu bölgede primer tümör diye adlandırılır. Buna karşın bu tümörün vücudun başka yerlerinde oluşturduğu kardeş tümörler ise metastaz diye adlandırılır.

Tedavi planını hazırlayabilmek için solid tümörün türünün ve özelliklerinin önceden kesin belirlenmesi (tümörün sınıflandırılması) gerekir. Bunun için hastalık türüne bağlı olarak birçok özel tetkikin yapılması gerekir.