Bir kanser hastalığı nasıl tedavi edilir?

yazar:  PD Dr. med. Gesche Tallen, editör:  Maria Yiallouros, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Dr. h.c. Günter Henze, Dr. med. Ebru Saribeyoglu, türk tercüman:  Sait Kont, Last modification: 2015/10/28 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e1830

Kanserli hücreler henüz tam anlaşılamayan sebeplerden dolayı insanın bağışıklık sistemini (immün) sistemi yanıltabilmektedir. Bu şu anlama gelmektedir: Hayati tehlike arz eden hastalığı ve bunun neden olduğu rahatsızlıkları insan vücudu kendi başına yenememektedir. Bunun için hedefli bir tedaviye ihtiyacı bulunmaktadır.

Çocuk ve genç yaşlardaki hastalarda bir kanser tedavisinin başarılı olması için, bunun genellikle hem hastanın yaşına hem de bilimsel tıp kurallarına uygun olması gerekmektedir. Bunun yanısıra tedavi yoğun, etkili ama hastayı mümkün olduğunca yormayan cinsten olmalıdır.

Çocuklarda ve gençlerde kanser hastalıkları hastanın tüm vücudunu kapsadıkları için, örneğin kötü huylu solid bir tümör varsa (solid tümör), yalnızca esas tümörü (primer tümör) tedavi etmek yeterli olmamaktadır.

Çoğu hallerde gözle görülmese bile daha ilk teşhis konulduğu anda (mikro-) metastazlar bulunabilmektedir. Mikro metastazlar çoğu hallerde akciğere yerleşmektedir. Bu tür hastalık odakları lokal bir operasyondan, yani bir tümörün cerrahi müdahale ile kesilip alınmasından veya bunun sonrasında tümöre radyoterapi uygulanmasından pek etkilenmezler. Metastazların büyümesini ve akciğeri kaplamasını önlemek hedefiyle sistemik bir tedavi uygulanması gerekmektedir. Böyle bir sistemik tedaviyle hastanın organizmasındaki bütün kanserli hücrelerin yokedilmesi amaçlanır.

Kanser tedavisi çoğu hallerde kemoterapi, ameliyat ve radyoterapi kombinasyonundan oluşur. Bazı hallerde ek olarak yüksek dozajlı kemoterapi ve bunun ardından kök hücre nakli gerekli olabilir. Böyle bir tedavi genellikle terapi iyileştirme araştırmarı çerçevesinde düzenlenen tedavi protokollerine uygun gerçekleştirilir.

Yukarıda özetlenen tedavi önlemleri çocuk onkologu, radyoterapi uzmanı, cerrah, patolog, çocuk psikologu, bakım personeli ve çok sayıda diğer klinik çalışanını kapsayan bir tedavi ekibi tarafından gerçekleştirilir.

Çocuklarda ve gençlerde kanser hastalıklarının tedavisi konusuna daha detaylı bilgiler için burayı tıklayınız: burada