Sözlük (Glossar)

Last modification: 2023/08/16 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e8939

Bu bilgilendirmede kullanılan terimleri içeren tefsirli sözlük

A B C D E F G H I K L M N O P R S T Ü V W Y Z    all  

ultrasonografi
Muayene edilecek organlara cilt üzerinden ultrason denilen ses dalgaları yöneltilerek görüntü elde etme yöntemidir. Ses dalgaları, doku ve organ sınırlarında yani bitim noktalarında geri yansır (refleksiyon edilir), bir alıcı tarafından alınıp bilgisayara iletilir ve bu suretle görüntü elde edilir.

Undine sendromu syn. konjenital (doğumsal) santral hipoventilasyon sendromu
Nefes alma düzenlenemesinin bozukluğunun siz konusu olduğu, merkezi sinir sisteminin nadir görülen doğumsal bir hastalığıdır. Bununla beraber başka regülasyon (düzenleme) hataları da söz konusudur (örneğin kalp ritim bozyuklukları, yutkunma sorunları, çok yüksek veya çok düşük vücut ısısı, tümör gelişimi gibi). Bu hastaların yaklaşık dörtde birinde hirsprung hastalığı birlikteliği de söz konusudur.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanından örnekler: Undine sendromu olan hastalarda sinir sistemi tümörleri (nöroblastom ve ganglionöroblastom) de görülebilir.
References: merkezi sinir sistemi - nöroblastom - sinir sistemi - Morbus Hirschsprung

üre
Üre döngüsü adı verilen süreçte karaciğerde yapılan ve böbrekler tarafından atılan idrar bileşenidir; protein metabolizmasının önemli son ürünüdür ve azotun ana atılım şeklidir.

ürik asit
Purin madde değişiminin son maddesidir; daha çok böbrekler üzerinden vücuttan dışarı atılır.