Lenf ve lenf damarları

yazar:  Maria Yiallouros, türk tercüman:  Dr. med. Ebru Saribeyoglu, Last modification: 2019/09/02 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e210672

İletim yolu olarak lenf damarlarından oluşan lenfatik sistem, dolaşım sistemi ile birlikte insan vücudunun en önemli transport sistemlerindendir.

Lenf damarları

Kan damarlarına benzer şekilde lenf damarları da tüm vücutta bulunurlar. Vücutta drenajı sağlarlar; çeşitli madde ve hücreleri içeren doku ve lenf sıvısını transport ederler.

Lenf

Vücutta günde yaklaşık 2 litre lenf üretilir. Açık sarı renkli bu sıvı, kan plazmasının kan kapilerlerinden doku içine geçmesi sonucu meydana gelir. Besin maddelerini, hücrelere götürülecek oksijeni, belirli bağışıklık hücrelerini, lenfositleri taşır.

Lenf doku boşlukları arasından geçerek, dokulardan metabolizma artıklarını (artık maddeler ve karbonmonoksit) toplar. Sonuç olarak kalp yakınında dolaşım sistemi ile bağlantılı lenf damarları aracılığıyla kan dolaşımına karışır. Lenf sıvısı aracılığıyla bağırsaktan emilen besinsel yağların kana karışması da sağlanır.