Kan alınması

yazar:  PD Dr. med. Gesche Tallen, editör:  Maria Yiallouros, Yayın İzni:  Prof. Dr. med. Dr. h. c. Günter. Henze, türk tercüman:  Sait Kont, Last modification: 2016/10/12 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e75134

Kanser hastası çocuklarda ve gençlerde düzenli aralıklarla kan muayeneleri yapılır. Çeşitli kan muayeneleri için gereken kan numunesinin alınması genellikle toplardamara ponksiyon yani iğneyle girilerek gerçekleşitirilir. Ender hallerde atardamar veya kapilar kılcal damardan kan numunesi alınır.

  • Toplardamar ponksiyonu: Hem muayeneler için hem de ilaçların çoğunun zerk edilebilmesi için kanser tedavisinde çok defalar toplardamar ponksiyonu yapılması gerekmektedir. Damara bu şekilde iğneyle girilmesi acılara ve bazı hallerde iltihaplara neden olabilir. Uzun süreli ve güvenli bir toplardamar girişine sahip olabilmek için ve hastayı korkutmadan acısız olarak kan alınmasını sağlayabilmek için doktorlar bir kanser tedavisine başlarken çoğu hallerde merkezi bir damar kateteri [merkezi toplardamar kateteri] tavsiye ederler. Kalıcı kateter takılmayan çocuk ve genç hastalar için genellikle toplardamarın üzerindeki bölgeye (elin üstüne veya koldaki eklem bölgesine) kan alınmasından önce özel bir krem sürülerek orası uyuşturulur ve ancak ondan sonra kan numunesi alınır.
  • Atardamar ponksiyonu: Kan gazı analizi (KGA) gereken bazı hallerde atardamarlardan kan numunesi alınması gerekebilir. Böyle hallerde numune genellikle bilekteki bir atardamardan ponksiyon yoluyla alınır.
  • Kapilar kılcal damar ponksiyonu: Kapilar kan parmak ucuna bir iğneyi hafifçe sokup çıkararak elde edilir. Kalıcı kateter takılmayan çucuklarda kan muayenesi amacıyla uygulanır.
Scan__Blutentnahme_480x.jpg

Kinderzeichnung zur Blutentnahme

Örneğin lösemi gibi bazı kanser hastalıklarında kan numunesinin kemik iliğiiçinden elde edilmesi gerekir. Bununla ilgili olarak kemik iliği numunesi alınması bölümündeki bilgilerin okunması tavsiye edilir.